JUGUEM EN ANGLÈS

DADES PERSONALS DE L'INFANT

A què li agrada jugar? Què li desperta curiositat? Quin és el seu color preferit? Té alguna limitació important? Explica’ns el que vulguis sobre ell/ella!

PERSONA DE REFERÈNCIA


DADES BANCÀRIES

En/na

com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI


Preu de la matrícula: 20€
Calendari curs 20/21: 14 de setembre - 14 de juny

MOUSY Anglès amb Kids&Us

Horari: dijous 11:15-12:00h
Edat: 1 any (acompanyat/da de la familia)
Preu: 65€/m
*La quota inclou joc creatiu i lliure a l'espai durant tot el dia

LINDA Anglès amb Kids&Us

Horari: dimarts 11:15-12:00h
Edat: 2 anys (acompanyat/da de la familia)
Preu: 65€/m
*La quota inclou joc creatiu i lliure a l'espai durant tot el dia