IOGA FAMILIAR

DADES PERSONALS DE L'INFANT

A què li agrada jugar? Què li desperta curiositat? Quin és el seu color preferit? Té alguna limitació important? Explica’ns el que vulguis sobre ell/ella!

PERSONA DE REFERÈNCIA


DADES BANCÀRIES

En/na

com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI


Preu de la matrícula: 20€
Calendari curs 20/21: 14 de setembre - 14 de juny

Famílies amb infants de 4 a 12 anys

MUAK Ioga familiar
Horari: dissabte 10:00-11:00